Partitive verbs

1. Use

There are a whole bunch of verbs which always (or often) require the use of the partitive. If you are new to the concept of the partitive, I advise you to focus on the few partitive verbs on the main page. Partitive verbs don't mean that your verb itself should be in the partitive, but that the word connected to it should be partitive.2. Examples

Verb Example sentence Translation
rakastaa Minä rakastan sinua. I love you.
odottaa Minä odotan bussia. I wait for the bus.
pelata Me pelaamme tennis. We play tennis.
ajaa Minä ajan autoa. I'm driving a car.
opiskella Me opiskelemme suomea. We study Finnish.
häiritä Häiritsenkö sinua? Do I bother you?
auttaa Voinko auttaa sinua? Can I help you?
harrastaa Hän harrastaa musiikkia. He enjoys music as a hobby.
ajatella Hän ajattelee sinua. He thinks of you.
etsiä Minä etsin avaintani. I search for my key.
haastatella Hän haastatteli hän kolarista. He questioned him about the car crash.
haukkua Koira haukkuu vierasta ihmistä. The dog barks at strangers.
hävetä Niina häpeää likaista mekkoansa. Niina's ashamed about her dirty dress.
ihailla Nainen ihailee hänen poikaystävää. The woman admires her boyfriend.
inhota Minä inhoan kylmää vettä. I dislike cold water.
juhlia He juhlivat joulua yhdessä. They celebrate Christmas together.
kaivata Minä kaipaan sinua. I miss you.
katsoa Hän katsoo paljon televisiota. He watches a lot of television.
katsella Katsellaanko meidän lomakuvia? Shall we watch our holiday pictures?
kehua Johtaja kehui työntekijää. The boss praised the employee.
kieltää Minä kielsin lapsia leikkimästä ulkona. I forbade the children to play outside.
kiittää Hän ei kiitä sinua. He doesn't thank you.
kosia Hän kosi tyttöystäväänsä. He proposed to his girlfriend.
koskea Se ei koske sinua. It doesn't concern you.
kuunnella Mikko kuuntelee radiota. Mikko listens to the radio.
käyttää Saanko käyttää tietokonettasi? Can I use your computer?
lyödä Hän löi palloa lujaa. He hit the ball hard.
miettiä Minä mietin lomaa Espanjaan. I think about the trip to Spain.
neuvoa Opas neuvoo turisteja. The guide advises the tourists.
pelätä Lapset pelkäävät pimeää. Children fear the dark.
seurata Seuraa polkua viisi minuuttia. Follow the path for five minutes.
suunnitella Me suunnittelemme matkaa Espanjaan. We plan the trip to Spain.
totella Lapsi tottelee äitiä. The child obeys mother.
varoa Varo liettä. Be careful of the stove.
arvostaa Arvostavatko he poliitikkoja? Do they respect politicians?
ehdottaa Hän ehdotti minulle. He recommended this to me.
epäillä Älä epäile omia kykysi. Don't mistrust your own abilities.
harkita Sinun täytyy harkita ehdotustani. You need to think about my proposal.
ikävöidä Minä ikävöin kotimaatani. I miss my homecountry.
jatkaa Jatkan suomen opiskelua koko elämäni. I continue to study Finnish my whole life.
kannustaa Opettaja kannusti opiskelijoita. The teacher encouraged the students.
kiusata Älä kiusaa minua! Don't tease me!
kokeilla Minä haluaisin kokeilla. I would like to try this on.
kunnioittaa Kunnioitatko vanhoja ihmisiä? Do you respect old people?
käskeä Äiti käski lapsia tulemaan sisään. Mother told the children to come inside.
mainostaa Kaupat mainostavat talvivaatteita. The shops advertize winter clothes.
noudattaa Meidän täytyy noudattaa liikennesääntö. We have to obey the traffic regulations.
onnitella Onnitelen anoppiani syntymäpäivänään. I congratulate my MIL on her birthday.
palvella Myyjän täytyy palvella asiakkaita. A salesperson has to service the customers.
pettää Mies petti vaimoansa. The man betrayed (cheated on) his wife.
piristää Kahvi piristää minua. Coffee stimulates me.
purra Koira puri lasta jalkaan. The dog bit the kid in the leg.
rukoilla Rukoilen Jumalaa. I pray to God.
soittaa Osaatko soittaa kitaraa? Are you able to play the guitar?
suositella Mi sinä suosittelet minulle? What do you recommend to me?
surra Hän suri isänsä kuolemaa. He mourned about his father's death.